Hoe configureer ik mijn Kral hoofdtelefoon voor mijn PS4?

  1. Sluit de USB-zender aan op de voorkant van de PS4.

  2. Ga naar Settings (Instellingen) op je PS4 => Sound and Screen (Geluid en scherm) => Audio Output Settings (Instellingen audio-uitvoer) => Primairy Output Poort (Primaire uitvoeraansluiting) => Selecteer Digital Out Optical (Digitaal uit (optisch)). Daar selecteer je Linear options (Lineaire opties), selecteer NIET Dolby, DTS of ACH. Zorg dat je de opstellingen opslaat.

  3. Ga naar Settings (Instellingen) => Devices (Randapparatuur) => Audio Devices (Instellingen audioapparaat)
  • Stel de Primary Input (Primaire invoer) en Primary Output (Primaire uitvoer) in op de Afterglow hoofdtelefoon
  • Stel de Output (Uitvoer) naar de hoofdtelefoon in op All Audio (Alle audio)
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen