Een Fener/Nur aansluiten op de PS4

  1. Sluit de USB-zender aan op de voorkant van de PS4.
  2. Sluit de optische kabel aan op de USB -zender en je PS4
  3. In het PS4-menu ga je naar:

[Settings (][Instellingen])=> [Sound and Screen]([Geluid en scherm])=>[Audio ouput settings]([Instellingen audio-uitvoer])=>

Selecteer [Primary Output Port]([Primaire uitvoeraansluiting]) [Digital out Optical]([Digitaal uit (optisch)]) selecteer de eerste 4 lineaire opties. Selecteer NIET Dolby, DTS of ACH. Sla je instellingen op.

  1. [Settings]([Instellingen])=>[Devices]([Randapparatuur])=> [Audio Devices]([Instellingen audioapparaat])
  2. Stel de hoofdtelefoon in als je Primary Input and Output device (primair invoer- en uitvoerapparaat).
  3. Stel de uitvoer naar de hoofdtelefoon in op CHAT AUDIO / Sla je instellingen op.
  4. Pas de chat en volume instellingen aan.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen