Waarom trilt mijn controller niet?

  1. Ga naar de XMB (terug uit de toepassingen door op de Guide-knop te drukken)
  2. Druk op de knop Menu op de controller
  3. Scroll naar de Settings (Instellingen)
  4. Selecteer Devices and Accessories (Apparaten en accessoires)
  5. Selecteer de controller
  6. Scroll omlaag naar Buzz (Vibratie) en druk op A. De controller moet nu trillen
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen