Het volume van de microfoon is te laag:

  • Ga naar Settings (Instellingen) en scroll omlaag naar de Accessory Settings (Randapparatuurinstellingen) en druk op X. Scroll omlaag naar Audo Device Settings (Instellingen audioapparaat) en druk op X. Ga naar Microphone Level (Microfoon niveau) en verhoog het microfoon niveau naar 5. Vervolgens scroll je naar de onderkant van het scherm en druk je op X om de instellingen op te slaan.
Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen