Hoe verwijder ik de functie voor het doordrukken van het volume van het door mij geselecteerde apparaat?

Om het doordrukken van het volume te kunnen verwijderen, volg je de stappen voor het programmeren van de optie. Het is belangrijk dat je eerst op de apparaat-knop drukt en vervolgens op de knop dempen:


1. Houd de grijze apparaat-knop ingedrukt voor het apparaat dat
altijd het volume en de demping-knop regelt.
2. De rode LED knippert 3 keer om aan te geven dat
doordrukken van het volume geslaagd is.
3. Het is mogelijk dat er meer dan één poging nodig is om het doordrukken van het volume te verwijderen.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen